De Verlenging

Een keer in de maand op de zondagavond aansluitend aan de avonddienst is er “de verlenging”.

Bedoeld voor tieners en jongeren van 12 t/m 19 jaar.

Met een aantal gemeenteleden geven we deze avonden vorm.

Het doel van deze zondagavonden is de jongeren van de gemeente meer bij elkaar en bij de kerk te betrekken.
We willen hen een plek bieden waar samen nagedacht en gesproken kan worden over geloof, kerk, bijbel en samenleving.

We proberen steeds een aansprekend onderwerp te bedenken waar ze wat mee kunnen in hun leven van elke dag.

Er is een spreker, vanuit onze eigen kerk of een gastspreker die het onderwerp toelicht, waarna we in groepjes verder praten.

De Bijbel staat steeds centraal op deze avonden.

We hopen zo met de jongeren en tieners van de gemeente, te zoeken naar Gods plan met ons leven en handreikingen te bieden voor het christen zijn in deze wereld.