De kerkenraad

Voorzitter vacant
Scriba J.G. de Romph
Ouderlingen
Wijk 1 H. Pierik
Wijk 2 E. Sneller
Wijk 3 vacant
Wijk 4 H.C. van den Berg
Wijk 5 A. van der Kolk
Wijk 6 J. van den Berg
Wijk 7 J. Brouwer
Wijk 8 W. van Engelen
Wijk 9 (Mariposa) waarneming door J. Brouwer
Jeugdouderling P. Mulder
Evangelisatie ouderling E. van der Kolk

Diakenen

Jeugddiaken E. Nagelhoud
G.J.J. van den Berg
G. Hop
Penningmeester B. Vrijhof
Secretaris C. Rozeboom
Voorzitter H.H.L. Bos
Ouderling-Kerkrentmeesters
Voorzitter J. van Dijk
J. van Putten
H. Schop
W.H. Spaan
Penningmeester R. Brink
Secretaris B.S. van Looijengoed