'Een fontein van levend water'

Gods liefde voor mensen

De laatste tijd werden we weer opgeschrikt door de aanslagen die plaats vonden in Frankrijk, Turkije en Duitsland. En dan rijzen weer de vragen in je op: Als God liefde is, waarom gebeuren deze dingen, zoveel lijden, zoveel kwaad in de wereld? Zijn dit de tekenen van de eindtijd die

Vakantietijd

In deze periode van vakantietijd zoeken we naar rust. Even geen lange werkdagen meer, geen opdrachten voor school of studie. Wat te doen met de vrije tijd? Wat is tijd eigenlijk? Augustinus zei ‘als iemand mij vraagt wat tijd is, dan weet ik het. Maar als ik het iemand uit

Een biddende gemeente

“En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden”. (Handelingen 2: 41-47) De kenmerken van de gemeente van Christus worden in dit Bijbelgedeelte klink en klaar genoemd. De pas tot geloof gekomen Christenen volharden in het