'Een fontein van levend water'

VRIJHEID

‘Als dan de Zoon u vrij gemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’        (Joh. 8 : 36) Wij herdenken op 5 mei onze vrijheid. We leven in een vrij land. Vrij, verlost van de bezetter en onderdrukker. Vrijheid is een groot goed en we mogen daar dan ook jaarlijks

DE OPSTANDING

“Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.” (1 Korinthe 15 : 22) Dat Jezus opstond uit de doden is altijd één van de meest omstreden geloofspunten geweest. Dat was al zo in Paulus’ tijd. Hij schrijft erover in 1 Kor 15. ”Als

VRIJE TOEGANG BIJ GOD !!

Klinkt dit niet wat te gemakkelijk? Te goedkoop? Dat je zomaar bij God mag aankomen? Nou, het staat in de Bijbel. Lees maar in Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16. “Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God,

Fake News

‘Fake News’ is de laatste tijd een veel genoemd begrip. In de Verenigde Staten riep president Trump de afgelopen tijd regelmatig dat negatieve berichten over zijn bedrijf, zijn campagne en zijn regering ‘fake news’, nepberichten waren. Zijn tegenstanders betichtten Trump van hetzelfde. Een paar weken geleden meldde Facebook dat ze

Hebt U Dat Al?

…Nog één ding ontbreekt u ….       Lukas 18:22m Vaak vraag ik me af: toen die rijke jongeling diep bedroefd heenging, hoe zou dat verder met hem zijn gegaan? Hij was toen nog jong. Maar zou hij in zijn leven niet heel vaak aan dat woord van Jezus gedacht hebben: “Nog

HOUD ELKAAR VAST

En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: “Zoon, uw zonden zijn u vergeven.” (Markus 2 : 5) Een bekende geschiedenis die in meerdere evangeliën staat beschreven. Een leerzaam hoofdstuk waarin verteld wordt dat Jezus in een huis in Kapernaüm aan het spreken was. Er waren zoveel mensen aan