'Een fontein van levend water'
Hervormde gemeente Elim > Berichten door: scriba

Letop: De knop meeluisteren met de diensten is verplaatst naar het menu bovenaan de pagina!

Cursus theologische vorming gemeenteleden

In september begint de cursus theologische vorming gemeenteleden. Van harte aanbevolen!! Het zou mooi zijn als er meerderen uit ’t Harde zich aanmelden, zodat er samen gereden kan worden. Lees hier de website met alle informatie (http://www.cursustvg.nl) Heeft u nog vragen? Mail ze naar tvgharderwijk♢gmail.com De cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden