'Een fontein van levend water'

Kerkbalans 2019 bijna van start

Het is bijna weer zover en dan starten wij met de kerkbalans van 2019.

Vorig jaar heeft u het mooie bedrag van € 125.500,00 toegezegd. Wij hopen dat u dat in 2019 ook weer kan toezeggen. Inmiddels hebben wij als gemeente weer een predikant en dat is een reden om onze God hartelijk te danken. Maar dit brengt ook de nodige kosten met zich mee en daarom zal het sparen niet meer zo snel gaan. Het zal daarom fijn zijn dat u, indien mogelijk, iets meer geeft dan dat u de afgelopen jaar heeft gedaan. Dit zal de reserve vergroten, waardoor wij in het vervolg een fulltime predikant kunnen onderhouden en ook beroepen, wanneer dat nodig is.

De gift die u doet is aftrekbaar van de belasting. Er is echter wel een drempel van 1% van het belastbaar inkomen. Wanneer u overweegt minimaal 5 jaar hetzelfde te geven kunt u een overeenkomst periodiek gift in te vullen die u op onze site kunt vinden. Als u een overeenkomst periodiek gift invult en aan ons geeft heeft u geen drempel en is het hele bedrag aftrekbaar, maar u bent dan wel verplicht minimaal vijf jaar lang het zelfde bedrag te geven.

De kerkbalans zal beginnen op 21 januari 2019. In die eerste week zullen de acceptgiro’s weer weggebracht worden. De week erna zullen ze weer door de vrijwilligers opgehaald worden. Legt u de envelop voortijdig klaar, dan hoeft de vrijwilligers niet vaker terug te komen en scheelt dit de vrijwilliger veel tijd! Lees de bijgevoegde folder die ook in de envelop zit en geef naar draagkracht. Laten wij er samen een goede kerkbalans van maken, zodat de woordverkondiging in Elim op ’t Harde blijft. De Heere zegene u en uw gaven.

Het college van kerkrentmeesters.

Kerkbalans 2019