'Een fontein van levend water'

Doopzitting

Op D.V. zondag 16 december zal de Heilige Doop worden bediend in het midden van onze gemeente. Zoals al eerder in de Elimbode aangekondigd zal de uitvoering van doopzitting er anders uit gaan zien. Voorheen was er een vaste avond waarop ouder(s) werden uitgenodigd in de consistorie om in gesprek te gaan met twee ouderlingen. Vanaf nu zal onze predikant samen met de wijkouderling bij betrokkenen op bezoek komen.

U kunt zich voor doopzitting aanmelden bij de scriba: scriba@hervormdegemeente-tharde.nl of bij dominee Post: predikant@hervormdegemeente-tharde.nl.