'Een fontein van levend water'

Jeugddienst

Hallo iedereen,

Op D.V.  zondag 11 Februari  organiseert de jeugddienstcommissie opnieuw een jeugddienst.
Hans Scherphof zal met ons nadenken over het thema: Reken maar uit! 7×70
De muzikale medewerking wordt verleend door The Extra Mile.

7×70.. niet zo moeilijk zou je kunnen denken, een som die zo maar in een rekenboek voorbij zou kunnen komen. Weet je waar het ook te vinden is? In de Bijbel!
In Mattheus 18:21-35 vraagt Petrus aan de Heere: hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe?
Niet tot 7 maal, maar tot 7×70 maal is het antwoord van de Heere aan Petrus.
En wij? Wat doen wij als het om vergeven gaat?

Een ieder van harte uitgenodigd, we beginnen om 19:00 uur

” Breng ons samen, één in Uw Naam, ieder is welkom hier binnen te gaan”

Groeten,
Jeugddienstcommissie Elim