'Een fontein van levend water'

Afwezigheid ds. Van den Berg

Dominee G. van den Berg is van D.V. 31 juli tot 18 augustus op vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.