'Een fontein van levend water'

‘en het lot viel op Matthias’

Lezen: Handelingen 1 : 15 tot 26.

“En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias; en hij werd met instemming van allen aan de elf apostelen toegevoegd.”

     (Hand. 1 : 26)

Is u dat ook opgevallen bij het lezen van dit stukje? Dat hier een groep volgelingen bijeen is die heel weloverwogen probeert een vacature in te vullen. De open plek, veroorzaakt door de definitieve afwezigheid van Judas, moet weer worden ingevuld. Maar er blijkt niets van haast. Niets van vriendjespolitiek. De gesprekken worden weloverwogen gevoerd. Er wordt een beroep gedaan op de Heilige Schrift (vers 16 en vers 20). En er wordt in Godsvertrouwen een tweetal gesteld om dan tot een verkiezing te komen. Maar dan komt het opvallende: er wordt geen verkiezing gehouden maar er wordt gebeden en er wordt geloot.

Dat gebed kunnen wij nog wel begrijpen. We zijn immers diep afhankelijk van de leiding van God in alles, ook in de leiding van de gemeente. Trouwens, beseffen we wel echt hoe belangrijk het gebed is, juist rond het invullen van vacatures in onze kerkenraad en ook nu we als gemeente een predikant zoeken?

Maar dan dat loten. Wij zijn dat niet gewend. Wij zouden in dit geval een verkiezingsvergadering beleggen en de persoon met de meeste stemmen wordt verkozen verklaard. Maar hier wordt geloot. En men laat daarmee de beslissing over aan God: Matthias is de man die God op deze plek wil hebben. Dat loten getuigt van vertrouwen. Vertrouwen dat God de leiding heeft in de verkiezing.

Uit handen durven geven. Vertrouwen. God de leiding laten houden. Oei, wat is dat moeilijk, in ieder geval voor mij. Maar ik vermoed dat velen van ons hetzelfde ervaren. We houden zo graag de touwtjes zelf in handen.

Zo brengen zij in de praktijk wat ze hebben gebeden: Heere, …, wijs van deze twee er één aan, die U uitgekozen hebt (vers 24).

En dan kan het ook niet anders dan dat hij met instemming van allen aan de elf apostelen wordt toegevoegd.

Gemeente, geven wij het zo ook over aan de Heere. Mag hij regeren in onze gemeente? We hopen binnen afzienbare tijd een predikant te kunnen beroepen. We doen allemaal ons best om de best passende predikant te vinden. Maar we beseffen toch wel dat de uiteindelijke leiding bij de Heere ligt? Laten we ons biddend en vertrouwend overgeven aan de leiding van God, Die ons de man van Zijn raad zal zenden. Hij weet al wie naar ’t Harde moet komen. Wij weten het alleen nog niet.

Ouderling H. Pierik