'Een fontein van levend water'

VRIJHEID

‘Als dan de Zoon u vrij gemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’

       (Joh. 8 : 36)

Wij herdenken op 5 mei onze vrijheid. We leven in een vrij land. Vrij, verlost van de bezetter en onderdrukker. Vrijheid is een groot goed en we mogen daar dan ook jaarlijks aan herinnerd worden. De vrijheid heeft veel gekost. Vele militairen, veelal jonge mannen, Amerikanen, Canadezen, zijn gesneuveld voor onze vrijheid. Blijvend mogen wij worden herinnerd aan de oorlog en de bevrijding.

Vrijheid is voor veel mensen het denken dat ze vrij zijn als ze zelf alles in hun leven in handen hebben en kunnen bepalen. Egoïstisch. Vrij van het gezag van je ouders, van je leidinggevende op je werk…………

Maar is deze vrijheid alles? De Christelijke vrijheid is heel wat meer dan deze aardse vrijheid. De Christelijke vrijheid is een geestelijke vrijheid. Deze vrijheid komt van God. Geschonken door het leven en sterven van Zijn Zoon de Heere Jezus. Geloven in Hem, in de Waarheid, is vrijheid. Bevrijd van zonde en schuld, de macht van de boze. Doordat Hij stierf zijn wij bevrijd, door zijn bloed zijn wij vrij.

We worden opgeroepen God te dienen. Zijn wetten, de tien geboden, geven ook vrijheid. God roept ons op om naar zijn wil te leven. Het lijkt tegenstrijdig: aan de ene kant vrij, maar aan de andere kant toch gebonden. Of zoals Luther het onder woorden heeft gebracht: “Een christen is een zeer vrije heer over alle dingen, aan niemand onderworpen. En een christen is een zeer dienstvaardige knecht van allen, onderworpen aan allen.” Dit komt voort uit de opdracht om elkaar in liefde te dienen. De Catechismus zegt in vraag en antwoord 90 dat de opstanding van de nieuwe mens een hartelijke vreugde in God door Christus is, en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Dus: vrij van de zonde, maar gebonden aan de wil van God. En God beveelt liefde. Deze liefde naar God en naar onze naaste is werkelijk vrij zijn.

Evangelisatieouderling, Edwin van de Kolk