'Een fontein van levend water'

Lied voor de dienst 9 april

Hij kwam bij ons, heel gewoon (OTH 114)

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
De Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
En heeft zijn leven afgelegd.

refrein:
Zie onze God,
De Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
Om te dienen ied’re dag,
Gedragen door
Zijn liefd’ en kracht.

En in de tuin van de pijn
Verkoos Hij als een lam te zijn
Verscheurd door angst en verdriet
Maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied.

(refrein)

Zie je de wonden zo diep,
De hand die aard’ en hemel schiep.
Vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg

(refrein)

Wij willen worden als Hij,
Elkanders lasten dragen wij,
Wie is er need’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn

(refrein)

O hoofd, bedekt met wonden (OTH 126)

O hoofd, bedekt met wonden,
Belaan met smart en hoon,
O hoofd, ten spot ombonden
Met ene doornenkroon,
Eertijds gekroond met stralen
Van meer dan aardse gloed,
Waarlangs nu drupp’len dalen;
‘k breng zeeg’nend  U mijn groet!

U zij de dank mijns harten
U, Jezus, dier’bre Vriend.
Voor ’t dragen van die smarten,
Alleen door mij verdiend!
Och, blijv’ wat troost ik derve,
De hoop U mij bij,
Opdat, wanneer ik sterve.
In U mij einde zij!