'Een fontein van levend water'

Lied voor de dienst 2 april

Mijn Verlosser hangt aan t kruis (OTH125)

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,
Hangt ten spot van snode smaders.
Zoon des Vaders,
Waar is toch Uw almacht thans,
Waar Uw goddelijke glans?

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,
En hij hangt er mijnentwegen,
Mij ten zegen,
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
En Zijn sterven zaligt mij.

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis!
‘k Heb mij, Heer, voor dood en leven
U gegeven.
Laat mij dan in vreugd en pijn
Met U in gemeenschap zijn.

Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten (OTH 123)

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
In deze zee verzinken mijn gedachten;
O Liefde, die, om zondaars te bevrijden,
Zo zwaar woudt lijden!

‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
Tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
In onze plaats gemarteld en geslagen,
De zonde dragen.

Daar G’ u voor mij hebt in de dood gegeven,
Hoe zou ik dan naar mijn wil nog leven?
Zou ‘k U, o Heer,
Die voor mijn schuld woudt lijden,
Mijn hart niet wijden?