'Een fontein van levend water'

Hebt U Dat Al?

…Nog één ding ontbreekt u ….       Lukas 18:22m

Vaak vraag ik me af: toen die rijke jongeling diep bedroefd heenging, hoe zou dat verder met hem zijn gegaan?

Hij was toen nog jong. Maar zou hij in zijn leven niet heel vaak aan dat woord van Jezus gedacht hebben: “Nog één ding ontbreekt u”? En…. zou dat veranderd zijn?

Dat ‘ene ding’ was voor hem zijn onbereidheid om de sta-in-de-weg tussen God en hem; zijn geld, uit de weg te ruimen. Dat ‘ene ding’ kan voor u en mij wel heel iets anders zijn.

Maar het is altijd datgene, dat tussen God en ons instaat en ons de weg naar de Vader barricadeert.

Het ene ding is meestal een taai ding.

Dat ‘ene ding’, dat zijn ten diepste wij zelf. En jezelf opruimen, jezelf afbreken, verloochenen, verliezen…. o, wat is dat moeilijk.

De onbereidheid daartoe gaat met de jongeling verder zijn leven in. Is het bij hem nog veranderd? We weten het niet. Maar weet u het van uzelf? Stel u voor, dat u dat ene, ontbrekende niet hebt, nóg niet hebt, nú zelf nog niet. Wordt het dan niet de hoogste tijd die zaak in orde te maken? Barricades tussen God en ons…. dat is levensgevaarlijk. Want dan is de weg naar het leven afgesloten. Dan loopt het leven eens onherroepelijk dood. Het is maar ‘één ding’. Maar het is precies genoeg om eeuwig verloren te kunnen gaan. Daar is maar ‘één ding’ nodig: zichzelf verliezen aan Jezus Christus.

Dat ‘ene ding’ is eeuwig leven.

Oud. J.Brouwer