'Een fontein van levend water'

DRUK, DRUK, DRUK… (Lucas 2:10-11/Mattheüs 11:28-30)

De laatste tijd heb ik het met verschillende jongeren op verschillende momenten gehad over druk zijn en de drukte van het dagelijks leven. Iedereen is druk. School of studie, bijbaantje, catechisatie, club, muziek, sporten, enz. Tegelijkertijd is er een voortdurende stroom van e-mail, appjes en andere berichten via diverse sociale media.

Volwassenen kunnen er ook wat van: gezin, werk, kerkenwerk, sporten, noem maar op. Een afspraak maken met een vriend of vriendin blijkt vaak lastig, omdat de agenda’s overvol zitten. Over enkele dagen is het kerst. Jezus Christus geboren in een stal in Bethlehem. Het lijkt wel zomaar, zomaar ergens op de wereld, terwijl overal het leven gewoon doorgaat… Of toch niet? In de buurt van Bethlehem waren herders. Mannen die aan het werk waren, een nachtdienst draaiden. Ineens was er een engel die zei:

“Ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.”

Jezus werd geboren, terwijl overal ter wereld het leven gewoon doorging. Volgende afspraak uit de agenda, volgende punt van de to-do-list. Behalve voor de herders. Door het woord van de engel lieten zij hun schapen achter en gingen naar Bethlehem en vonden het Kindje.

Deze kerst zullen wij op verschillende plekken en momenten het kerstevangelie horen. Een verhaal van licht en vrede, of is er meer? Ook voor u en jou is heden geboren de Zaligmaker. Raast het leven voort, of gaan we naar Hem? Hij die eens gezegd heeft:

“Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”

Jeugdouderling Peter Mulder