'Een fontein van levend water'

Lied voor de dienst 3de advent

Zondag 11 december
ochtenddienst
OTH339

Een koning is geboren een koning,
een koning een koning is geboren
heb je ’t al gehoord?
Hij kwam op aarde wonen
als baby’tje zo klein
voor alle mensen, ook voor jou
wil Hij de koning zijn

Waar is Hij dan geboren die koning,
die koning waar is Hij dan geboren?
Ik denk in een paleis
O nee, die koning die ik ken,
de machtigste van al,
die kwam niet in een mooi paleis,
maar in een arme stal.

Hoe kan ik Hem dan vinden
die koning, die koning
hoe kan ik Hem dan vinden?
Weet jij misschien de weg?
Die koning is dichtbij je,
je hoeft niet ver op reis;
vraag Hem in ’t kribje van je hart,
dan wordt het een paleis,
dan wordt het een paleis!

Zondag 11 december
avonddienst

OTH 76

Licht in de nacht:
een ster schijnt door de wolken
dit is de nacht dat Zijn leven begon.
‘n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen,
stralend breekt die held’re morgen aan.

Prijs nu zijn naam, samen met de eng’len,
O, nacht vol licht,
o, nacht dat Jezus kwam.
O, nacht vol licht,
o, nacht dat Jezus kwam.

Wat Hij ons leert
is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

Prijs nu zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid,
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid.