'Een fontein van levend water'

ZEKERHEID

Wij zijn gek op zekerheid. Wij verzekeren ons tegen van alles en nog wat. Er is een wet ‘werk en zekerheid’ die arbeidsvoorwaarden regelt in losse contracten. Wij vragen een zekerheidsstelling, wanneer we verplichtingen aangaan met partijen waarvan we niet weten of ze doen wat ze beloven.

Lukas begint zijn evangelie ook met een ‘zekerheidstelling’:

“Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het Woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben…… opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent.”

Lukas maakt in deze inleiding duidelijk dat hij, voordat hij is gaan schrijven, onderzoek heeft gedaan. Niet zomaar bij mensen wat nagevraagd, maar hij heeft ooggetuigen en dienaren gehoord. Zij die vanaf het begin, vanaf het openbare optreden van Jezus getuigen zijn geweest. Discipelen en anderen zoals Maria en de herders. Lukas benadrukt dat zijn beschrijving van de levensgeschiedenis van de Heere Jezus volkomen betrouwbaar is. Dit evangelie is erop gericht dat de lezer, Theofilus, maar ook wij zekerheid krijgen over de Heere Jezus.

Wij mogen dankbaar zijn voor de evangeliën. De evangelisten geven ons de mogelijkheid om alles rustig te lezen en te bestuderen. Het is een blijde boodschap waarvan het begin de geboorte van de Heere Jezus in de komende weken mag klinken in gezinnen, op scholen en in de kerken. Het geloof nu is een vaste grond (zekerheid) van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
Het kerstevangelie is geen verhaal maar “De Geschiedenis van de Heere Jezus”. Geschreven met zekerheid. Nemen wij die Zekerheid ook aan?

Edwin van der Kolk