'Een fontein van levend water'

Jeugddienst 11 december

Hallo iedereen,

Op D.V.  zondag 11 December om 19:00 organiseert de jeugddienstcommissie opnieuw een jeugddienst met als thema: jd-11-12‘’Gods plan met jouw leven‘’

Aan de hand van Exodus 3:1-12 zal Hans Scherphof  (pastoraal medewerker Herv. Gemeente Elburg) stilstaan bij het thema.

De muzikale medewerking is in handen van The Extra Mile.

Iedereen van harte uitgenodigd!

‘’Breng ons samen, één in Uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan ‘’

 

Groeten de Jeugddienstcommissie