'Een fontein van levend water'

Lied voor de dienst 1ste advent

ZONDAG 27 november
Ochtenddienst

OTH 340

Eeuwenlang geleden
in een donker dal
zochten herders naar een kindje
in een arme stal.
Nog maar pas geboren,
al zo lang verwacht
en er zongen eng’lenkoren
door de nacht
Ze zongen: gloria gloria
voor het kindje klein en teer.
Gloria, gloria
voor de allerhoogste Heer.

Eeuwenlang geleden
was ik er niet bij,
maar het wonder is gebleven
ook voor jou en mij.
Want datzelfde kindje
uit die arme stal,
eren wij nu als de Koning
van ’t heelal.
Wij zingen gloria gloria
voor het kindje klein en teer.
Gloria gloria
voor de allerhoogste Heer

 

Zondag 27 november
Avond dienst

OTH 67

Hoe zal ik u ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
O, ’s werelds hoogst verlangen,
des sterv’lings zaligst goed?
Dat ons uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,
die, Heer, ons onderrichte,
wat U behaag’lijk zij!

Ver van de troon der tronen
en ’s hemels zonneschijn
wilt G’ onder mensen wonen,
der mensen broeder zijn!
Met God wilt G’ ons verzoenen,
tot God heft G’ ons omhoog,
en onder millioenen
hebt Gij ook mij in ’t oog.