'Een fontein van levend water'

‘Hoe zal ik U ontvangen?’

‘Hoe zal ik U ontvangen?’ Dat is een gebed gericht tot Christus. Gesproken in vertrouwelijke omgang met Gods Zoon. ‘Christus, hoe zal ik U ontvangen?’ Is dat eigenlijk wel echt mijn gebed? Want als je iemand wilt ontvangen, moet er wel ruimte zijn. Hoe gastvrij ben ik eigenlijk? Is er ruimte voor Christus? Wil ik Hem wel hartelijk ontvangen of wimpel ik Hem liever bij de voordeur af?

Nu klopt Jezus niet aan om als Gast bij je te komen. Ik ben geen herberg die tijdelijk onderdak biedt. Mijn hart is geen logeerkamer. Christus wil blijvend ontvangen worden. Gewoon, omdat je Hem echt nodig hebt.

Het Leven kan alleen maar doorgaan als Christus in je woont. Niet logeert. Als je Christus ontvangt in je huis, dan verandert binnen alles. Elke kamer van je leven wordt door zijn aanwezigheid aangeraakt. Het licht van zijn aanwezigheid schijnt in je donker en neemt dat donker weg.

Wil ik dat? Vind ik dat wel echt nodig? Dat zijn Adventsvragen. Niet zo gemakkelijk misschien. Wel heilzaam. Om biddend te zoeken naar een antwoord.

‘Christus, hoe zal ik U ontvangen? Leer me die vraag van binnenuit te stellen. Open de deuren van mijn leven. Help me mijn donker onder ogen te durven zien. Geef dat ik U als Heiland binnenlaat in mijn huis. Bewaar me ervoor dat ik de voordeur weer dichtgooi. Of U na een paar dagen weer uitzwaai. Heere Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, arme zondaar. Amen.’

(Een deel van een meditatie van Ds. J. Douma.)

Bertus van der Kolk