'Een fontein van levend water'

Gebedskring

De gebedskring is op D.V. 9 november 2016 bij Gerry van Keulen, Stuifzandstraat 2.

U/jij bent hartelijk welkom, de koffie is klaar om 20:00uur, we beginnen om 20:15uur.

Kom gerust eens kijken hoe je/u het vindt!!!!

Misschien tot dan,

Namens de gebedskring,

Gerry van Keulen