'Een fontein van levend water'

Het Vaderhart van God

Het gebed dat de Heere Jezus ons heeft geleerd, begint met: ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt’. Door Jezus mogen wij God aanspreken met ‘onze Vader’. Soms gebeurt dat gedachteloos, een enkeling gebruikt in het gebed het woord ‘Vader’ als stopwoord voor elke zin die wordt uitgesproken. Maar het verdient juist alle aandacht, want het is pure rijkdom, troost en belofte.

U bent Gods kind. Ook op dit moment noemt Hij uw naam. Maar misschien twijfelt u diep in uw hart aan Zijn trouw. Misschien hebt u als kind geleefd met een volledige afwezigheid van uw vader, door dood of scheiding. Misschien werd u een wees, door de eisen die de carrière van uw ouders aan hen stelde. Of zijn het de jeugdherinneringen van gebroken beloftes of verwaarlozing die u achtervolgen? Uw aardse vader was misschien hardhandig.

Onze hemelse Vader is in dat alles anders. En hopelijk heeft uw aardse vader, en uw moeder, daar voorbeelden van laten zien. De liefde en veiligheid van een goed thuis en een goed gezin heeft God ingesteld om u erop voor te bereiden Zijn liefde te ontvangen. Met de opdracht die liefde weer door te geven.

Wanneer een kind iets onopzettelijk beschadigt, krijgt het niet zelden straf of de ouders barsten in woede uit. Daarmee leert het kind dat de dingen belangrijker zijn dan het kind. Voor sommige mensen zijn de spullen nu eenmaal belangrijker dan de reis. Maar voor God is de reis die we maken belangrijk, de spullen maken de reis hoogstens wat aangenamer. Hij geeft ze ons om ons te zegenen. En veel meer nog dan het materiële wil Hij ons geven: Vergeving, Genade, Liefde. Met de opdracht dat door te geven, ook aan de kinderen. Wanneer een mens zich bekeert, zegt hij/zij soms: ‘Ik heb de Heer gevonden’. Maar de waarheid is dat we ontdekt hebben dat Hij naar óns toegekomen is met vergevende liefde. Ondanks alles wat wij stuk maken. Sta er eens bij stil hoeveel liefde de Vader ons gegeven heeft. Hij noemt ons Zijn zoon of dochter. Hij dwingt ons er niet toe van Hem te zijn; de keuze ligt bij ons. Lees zondag 46 van de Catechismus nog eens. En verwonder je. En geloof, geloof, geloof!

Ouderling Dick van Dalfsen