'Een fontein van levend water'

Gods liefde voor mensen

De laatste tijd werden we weer opgeschrikt door de aanslagen die plaats vonden in Frankrijk, Turkije en Duitsland. En dan rijzen weer de vragen in je op: Als God liefde is, waarom gebeuren deze dingen, zoveel lijden, zoveel kwaad in de wereld? Zijn dit de tekenen van de eindtijd die in Gods woord zijn voorspeld?

Als al dit gebeuren voor ons te zwaar wordt, mogen we tot God bidden en Hem vragen: Waarom dit alles! En waar geen mens in de wereld een zinnig antwoord heeft, is het goed in de stilte te luisteren naar het antwoord van God. En dat antwoord van God is altijd hetzelfde. Alles wat God ons te zeggen heeft is: Jezus! En deze Jezus uitgerekend met een kruis.
Dit is iets wat het christendom onderscheidt van alle andere godsdiensten. Alle natuur- en cultuurgodsdiensten wijzen naar een machtig onbereikbaar opperwezen. Alleen het christendom gelooft in een “schijnbaar” machteloze God; een God, die Zijn almacht gekruisigd heeft in de persoon van Jezus van Nazareth. Het kruis is geen normale, voor de hand liggende keuze. Omdat God liefde is en zo oneindig veel van mensen houdt, wordt Hij een lijdende God. Hij heeft geleden en heeft Zich laten kruisigen in de persoon van Jezus van Nazareth en door alle eeuwen heen, tot in onze dagen, lijdt Hij het lijden van alle mensen mee en draagt Hij mee de pijn van allen.
Wij gaan door elk kruis heen naar het licht. Het is een onbegrijpelijk mysterie, maar het is gebeurd dat mensen in de diepste pijn en in de donkerste nacht, door alle ellende en lijden heen, plotseling God zien en ontmoeten en met hun hart dingen verstaan, die ze met hun verstand niet verklaren kunnen. Zo komt het, dat mensen God soms danken voor het kruis, dat Hij hen te dragen gaf. En zo mogen ook wij, in deze soms moeilijke tijden, bemoedigd worden door Gods trouw, liefde en genade.

Ouderling Jan van den Berg