'Een fontein van levend water'

God is als een onneembare vesting (Lezen: Psalm 9 : 1 – 11)

Heb je het Muiderslot al eens bezocht? Of slot Loevestein? Dat zijn prachtige kastelen: de vroegere huizen van de ridders. Met hoge en dikke muren versterkt. Door een slotgracht omgeven. Een onneembare vesting. Een sterke burcht. Daar voelde men zich veilig.
David vergelijkt God met zo’n sterke burcht. God zorgt voor de gelovige. Hij beschermt tegen de vijanden.
Want soms word je als gelovige bedreigd. De duivel probeert je in zijn macht te krijgen.
Maar ook andere mensen kunnen het je moeilijk maken. Misschien word je wel eens uitgelachen. Bespot, omdat je geloven mag in Jezus. Dat kan zeer doen. Of je begint zelfs te twijfelen. Dan heb je Gods bescherming heel hard nodig.
Vraag Hem om moed en kracht. Hij zal je zeker helpen. Bij Hem kun je schuilen. In Zijn handen ben je veilig.
De vijanden worden verslagen. Ze verdwijnen in het niets. Voor hen is er geen toekomst.
Terwijl de gelovige mag juichen en blij mag zijn. Dat is iets om door te vertellen. Doorvertellen, dat kan door een danklied te zingen. Een danklied voor God, Die Israël bevrijdde.
De psalmdichter heeft de machtige hand van God ervaren. De hand van God, Die Zijn volk beschermt.
En dat is reden om een danklied te maken, te zingen tot eer van de God van Israël.
De vijanden vluchten overal naar toe. Als rook verdwijnen ze (vergelijk psalm 68). De gelovigen jubelen in de overwinning. Beter nog: in God Die de overwinning heeft gegeven.
Daarom is het goed te weten dat God ook u en jou begrijpt. Hij wil u en jou helpen en troosten. Ook als je eenzaam bent, als mensen je niet begrijpen. Dat kan verschrikkelijk zijn. Vaak merken andere mensen dat niet. Juist dan wil God dicht bij je zijn. Hij weet er van en wil je helpen. Zo’n God hebben wij. Bij Hem kun je je veilig voelen.

Ouderling H. Pierik