'Een fontein van levend water'

Een biddende gemeente

“En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden”.
(Handelingen 2: 41-47)

De kenmerken van de gemeente van Christus worden in dit Bijbelgedeelte klink en klaar genoemd. De pas tot geloof gekomen Christenen volharden in het geloof. Dat wil zeggen: volhouden, doorgaan. Het heeft iets fanatieks. Het is om jaloers op te worden. Wat moet dat mooi zijn om daar zelf deel van uit te maken.

Al lezende in deze tekst kunnen wij in deze tijd, met de gemeenteavond nog vers in ons geheugen, ons al snel richten op de tekst uit vers 45, het verkopen en delen van bezittingen. Belangrijk, maar we moeten vooral de tekst uit vers 42 niet overslaan. Wat zal delen voorstellen als we niet volharden in de leer, in de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Wanneer er geen gemeenschap is.

De eerste gemeente volhardde in het gebed. Daar kunnen wij veel van leren. Houden wij vol of wordt het na een fanatieke periode weer minder? Bidden wij voor de gemeente, de gemeenschap? Bidden wij voor de gemeenteleden, voor de activiteiten die door, vanuit en voor de kerk worden georganiseerd?

Wilt u met ons bidden voor onze gemeente om net als de gemeente uit Handelingen te volharden

  • Volharden in de leer: dagelijks je bijbel lezen en bestuderen, je onder de prediking begeven.
  • Volharden in de gemeenschap: elkaar zien als broers en zussen, trouw de kerkdienst bezoeken, de catechese, de kring of waar de gemeente ook samenkomt.
  • Volharden in het breken van het brood: samen het Heilig Avondmaal vieren. Iedereen wordt geroep ook in deze diensten.
  • Volharden in de gebeden: Bidden voor ons zelf, ons gezin, onze omgeving, de gemeente/gemeenschap maar ook voor de wereld om ons heen.

Het volharden is niet vol te houden, wanneer je niet weet waarvoor je je inspant. Stel jezelf de vraag:waar doe ik dit voor? Alles is tot meerdere glorie van onze God en zijn Zoon de Heere Jezus.

Laten wij elkaar oproepen om samen te bidden om zo te bouwen aan een biddende gemeente. Sluit u aan bij de gebedskring in onze gemeente of zoek broeders en zusters op om samen te bidden. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand (Jac. 5:16).

Met een broederlijke groet, Edwin van der Kolk