'Een fontein van levend water'

“Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.” (Matt . 6:34b)

Deze tekst staat in de Bergrede van de Heere Jezus, en wel in het stukje over bezorgd zijn.

Het is weer (bijna) zomer, het mooiste seizoen van het jaar! Is deze tekst dan niet een beetje negatief, om zo de zomer te beginnen? Er is echter voor de komende zomer genoeg om bezorgd over te zijn. Er is heel veel gaande in onze wereld: oorlogen, vluchtelingen, bekende en nieuwe ziektes, klimaatverandering, honger, etc. Maar ook in ons persoonlijk leven: hoe zal het straks gaan als we op vakantie gaan, komen we weer gezond en wel thuis? Of als we kampen met onze gezondheid, gebreken krijgen bij het ouder worden, naar een nieuwe school gaan, hoe zal het gaan?

Wat moeten we dan met deze tekst uit de Bergrede van de Heere Jezus?Als we ervan uit gaan dat de Heere Jezus het goede met ons voor heeft, is dit dus niet een aansporing om elke dag pessimistisch te zijn en om bedrukt ons leven te slijten.

De Heere Jezus roept ons hier op om in het „hier en nu‟ te leven. Want deze tekst staat niet op zichzelf maar is het slotstuk van de hele tekst “Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad”.
Als we ons niet meer druk hoeven te maken over wat gisteren was -daar kunnen we toch niks meer aan veranderen als we alle zorgen en zonden van gisteren hebben overgedragen aan Hem die alle macht heeft in de hemel en op aarde, dan mogen we die ook loslaten.

En we ons ook niet meer bezorgd hoeven te maken over de dag van morgen, al kan die dag best heel spannend worden. Jezus zegt in dit zelfde hoofdstuk ook: “Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam …, uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze (devogels) niet ver te boven?”

Zo wordt ons leven een stuk lichter. Er ontstaat ruimte voor onze dagelijkse zorgen, maar ook voor onze zorgtaken. En bovenal voor de relatie met onze hemelse Vader. Wat een liefde volle boodschap heeft de Heere Jezus ons in deze paar woorden gegeven. Hieruit blijkt dat Hij echt de Heiland is.

Bertus van de Kolk