'Een fontein van levend water'

De Heilige Geest is ook ‘leraar’!

Pas was het Pinksteren. We dachten aan de uitstorting van de Heilige Geest en aan het werk en de vrucht van de Geest. De week na Pinksteren waren er examens. Toen hebben we tijdens de dagopeningen er over nagedacht dat de Heilige Geest ook een leraar is. Daarover lezen we in Johannes 14 vers 26. Jezus zegt tegen zijn discipelen: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.”

Ook in Johannes 16 vers 8 tot 15 staat dat de Heilige Geest: de wereld zal onderwijzen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, de weg zal wijzen in heel de waarheid, Jezus zal verheerlijken, het uit de Vader en de Zoon zal nemen om het te verkondigen.

Op de Pinksterdag zorgde de Heilige Geest er voor dat mensen andere talen konden spreken. De Heilige Geest is dus niet alleen de wondere bewerker van het geloof, en de gever van de vrucht van liefde, maar ook leraar, onderwijzer. Hij is er bij als we Bijbelstudie doen. Als we naar Gods woord luisteren en het onderzoeken. Daarom is bij Bijbelstudie het gebed om de Heilige Geest ook belangrijk. Hij helpt om goed te lezen, te begrijpen en te geloven. Hij wil ons de weg wijzen in heel de waarheid. Daarom is het goed om de hele Bijbel te onderzoeken en te bidden om de kennis van de waarheid.

Als u of jij nog niet zo gewend bent om persoonlijk Bijbelstudie te doen, raad ik aan om een Bijbel te kopen in een wat nieuwere vertaling (de herziene staten vertaling is mijns inziens het beste wat je kunt krijgen, begrijpelijk voor moderne taalgebruikers en zorgvuldig dicht bij de brontaal vertaald) en gewoon te beginnen. Een stukje oude testament en een stukje nieuwe testament. Elke dag een stukje, of op een paar uitgekozen momenten elke week.

Ook als je naar de kerk gaat, raad ik aan een Bijbel mee te nemen, mee te bidden om de Heilige Geest, en te onderzoeken. Bijbelstudie is een belangrijke vorm van aanbidding. Om steeds meer te leren van de bedoeling van de God van Israël en Jezus de verlosser en Koning. Steeds meer lezen, leren, soms ook niet begrijpen, maar wel verwonderen en liefhebben.

Ik wens u en jou daar veel zegen mee!

Wim Kamphof