'Een fontein van levend water'

Tussen Pasen en Hemelvaart

Handelingen 1 : 3-9 Door een oppervlakkig lezen van de Bijbel zou je kunnen denken dat de Hemelvaart vrijwel meteen na de opstanding van Jezus Christus plaatsvond en dat er in de tussentijd niet zoveel is gebeurd. In de evangeliën en in Handelingen worden er immers ‘maar’ enkele verzen aan

VRIJHEID

‘Als dan de Zoon u vrij gemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’        (Joh. 8 : 36) Wij herdenken op 5 mei onze vrijheid. We leven in een vrij land. Vrij, verlost van de bezetter en onderdrukker. Vrijheid is een groot goed en we mogen daar dan ook jaarlijks

Lied voor de dienst 16 april

Christus, onze Heer, verrees, halleluja! (OTH 107) Christus, onze Heer, verrees, halleluja! Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja! Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, Die aanvaardde kruis en graf,

DE OPSTANDING

“Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.” (1 Korinthe 15 : 22) Dat Jezus opstond uit de doden is altijd één van de meest omstreden geloofspunten geweest. Dat was al zo in Paulus’ tijd. Hij schrijft erover in 1 Kor 15. ”Als

Lied voor de dienst 9 april

Hij kwam bij ons, heel gewoon (OTH 114) Hij kwam bij ons, heel gewoon, De Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht En heeft zijn leven afgelegd. refrein: Zie onze God, De Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept Om te dienen ied’re dag,