'Een fontein van levend water'

HOUD ELKAAR VAST

En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: “Zoon, uw zonden zijn u vergeven.” (Markus 2 : 5) Een bekende geschiedenis die in meerdere evangeliën staat beschreven. Een leerzaam hoofdstuk waarin verteld wordt dat Jezus in een huis in Kapernaüm aan het spreken was. Er waren zoveel mensen aan

IN MENSEN EEN WELBEHAGEN (Lukas 2 : 8 – 20)

In mensen een welbehagen? Dat is nieuw. Want wat er is … dat is uitsluitend groot onbehagen. Onbehagen in God. Ongehoorzaamheid. Wetsovertreding. Onbehagen in elkaar. Liefdeloosheid. Egoïsme. Moord. Doodslag. Onbehagen in onszelf. Onbehagen alom. “Het volk, dat in duisternis wandelt” (Jesaja 9 : 1) … groot onbehagen… “zal een groot