'Een fontein van levend water'

Het Vaderhart van God

wordcloud-2

Het gebed dat de Heere Jezus ons heeft geleerd, begint met: ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt’. Door Jezus mogen wij God aanspreken met ‘onze Vader’. Soms gebeurt dat gedachteloos, een enkeling gebruikt in het gebed het woord ‘Vader’ als stopwoord voor elke zin die wordt uitgesproken. Maar het

Vacature Catecheet

De Hervormde Gemeente “Elim” te ‘t Harde zoekt met ingang van 1 januari 2017 een catecheet De gemeente “Elim” is vanaf genoemde datum vacant. De gemeente kent een omvangrijk jeugdwerk waarin de catechese een centrale plaats inneemt. Kinderen vanaf 12 jaar ontvangen mentor-catechese in 2 groepen. We zoeken een catecheet

GODS EERSTE VRAAG:

Wordcloud van de meditatie

“Adam, waar zijt gij?” (Genesis 3 : 9) We kunnen de vraag die hierboven staat, ver van ons afschuiven, omdat we daar niets mee te maken zouden hebben. Maar dan maken we een grote fout en bedriegen we ons zelf. Want het gaat op die eerste bladzijde van Genesis niet

Gods liefde voor mensen

De laatste tijd werden we weer opgeschrikt door de aanslagen die plaats vonden in Frankrijk, Turkije en Duitsland. En dan rijzen weer de vragen in je op: Als God liefde is, waarom gebeuren deze dingen, zoveel lijden, zoveel kwaad in de wereld? Zijn dit de tekenen van de eindtijd die

‘Maar nu HEERE…’

“Maar nu HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker…” (Jesaja 64 : 8) Het woord ‘maar’ laat zien dat er iets voorafgaat. Als je de eerste verzen van het hoofdstuk leest, is het direct duidelijk. Er is een grote nood in het land.

12