'Een fontein van levend water'

Gods liefde voor mensen

De laatste tijd werden we weer opgeschrikt door de aanslagen die plaats vonden in Frankrijk, Turkije en Duitsland. En dan rijzen weer de vragen in je op: Als God liefde is, waarom gebeuren deze dingen, zoveel lijden, zoveel kwaad in de wereld? Zijn dit de tekenen van de eindtijd die

‘Maar nu HEERE…’

“Maar nu HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker…” (Jesaja 64 : 8) Het woord ‘maar’ laat zien dat er iets voorafgaat. Als je de eerste verzen van het hoofdstuk leest, is het direct duidelijk. Er is een grote nood in het land.

Vakantietijd

In deze periode van vakantietijd zoeken we naar rust. Even geen lange werkdagen meer, geen opdrachten voor school of studie. Wat te doen met de vrije tijd? Wat is tijd eigenlijk? Augustinus zei ‘als iemand mij vraagt wat tijd is, dan weet ik het. Maar als ik het iemand uit

KIEZELSTENEN (1 Samuel 17 : 31-40)

Het ontbreekt in geen enkele kinderbijbel. David, die nog maar een jongen is, verslaat Goliath door op God te vertrouwen. Daarvoor zien we David bij koning Saul. David biedt Saul aan om het tegen Goliath op te nemen. Eerst moet hij van Saul zijn harnas aantrekken. David probeert een stukje

12