'Een fontein van levend water'

ZEKERHEID

Wij zijn gek op zekerheid. Wij verzekeren ons tegen van alles en nog wat. Er is een wet ‘werk en zekerheid’ die arbeidsvoorwaarden regelt in losse contracten. Wij vragen een zekerheidsstelling, wanneer we verplichtingen aangaan met partijen waarvan we niet weten of ze doen wat ze beloven. Lukas begint zijn

Jeugddienst 11 december

Hallo iedereen, Op D.V.  zondag 11 December om 19:00 organiseert de jeugddienstcommissie opnieuw een jeugddienst met als thema: ‘’Gods plan met jouw leven‘’ Aan de hand van Exodus 3:1-12 zal Hans Scherphof  (pastoraal medewerker Herv. Gemeente Elburg) stilstaan bij het thema. De muzikale medewerking is in handen van The Extra

Lied voor de dienst 2de advent

Zondag 4 december avonddienst OTH 63 Daar is uit ’s werelds duist’re wolken een licht der lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel, alle volken, en gij, mijn ziele, bid het aan! Het komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood: de nacht der zonde zal verdwijnen, genade spreidt

Vacante periode

HOE WORDT HET PASTORAAT GEREGELD IN DE VACATURETIJD? In de vacante periode zal de pastorale zorg in de gemeente anders geregeld zijn dan u gewend bent. In deze vacante periode zullen de pastorale taken overgenomen worden door ds. G. van den Berg uit IJsselmuiden en door onze pastoraal medewerker broeder

Lied voor de dienst 1ste advent

ZONDAG 27 november Ochtenddienst OTH 340 Eeuwenlang geleden in een donker dal zochten herders naar een kindje in een arme stal. Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht en er zongen eng’lenkoren door de nacht Ze zongen: gloria gloria voor het kindje klein en teer. Gloria, gloria voor de

‘Hoe zal ik U ontvangen?’

‘Hoe zal ik U ontvangen?’ Dat is een gebed gericht tot Christus. Gesproken in vertrouwelijke omgang met Gods Zoon. ‘Christus, hoe zal ik U ontvangen?’ Is dat eigenlijk wel echt mijn gebed? Want als je iemand wilt ontvangen, moet er wel ruimte zijn. Hoe gastvrij ben ik eigenlijk? Is er