'Een fontein van levend water'

KIEZELSTENEN (1 Samuel 17 : 31-40)

Het ontbreekt in geen enkele kinderbijbel. David, die nog maar een jongen is, verslaat Goliath door op God te vertrouwen. Daarvoor zien we David bij koning Saul. David biedt Saul aan om het tegen Goliath op te nemen. Eerst moet hij van Saul zijn harnas aantrekken. David probeert een stukje

Een biddende gemeente

“En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden”. (Handelingen 2: 41-47) De kenmerken van de gemeente van Christus worden in dit Bijbelgedeelte klink en klaar genoemd. De pas tot geloof gekomen Christenen volharden in het