'Een fontein van levend water'

Vakantietijd

In deze periode van vakantietijd zoeken we naar rust. Even geen lange werkdagen meer, geen opdrachten voor school of studie. Wat te doen met de vrije tijd? Wat is tijd eigenlijk? Augustinus zei ‘als iemand mij vraagt wat tijd is, dan weet ik het. Maar als ik het iemand uit

KIEZELSTENEN (1 Samuel 17 : 31-40)

Het ontbreekt in geen enkele kinderbijbel. David, die nog maar een jongen is, verslaat Goliath door op God te vertrouwen. Daarvoor zien we David bij koning Saul. David biedt Saul aan om het tegen Goliath op te nemen. Eerst moet hij van Saul zijn harnas aantrekken. David probeert een stukje

Een biddende gemeente

“En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden”. (Handelingen 2: 41-47) De kenmerken van de gemeente van Christus worden in dit Bijbelgedeelte klink en klaar genoemd. De pas tot geloof gekomen Christenen volharden in het