'Een fontein van levend water'

Tussen Pasen en Hemelvaart

Handelingen 1 : 3-9 Door een oppervlakkig lezen van de Bijbel zou je kunnen denken dat de Hemelvaart vrijwel meteen na de opstanding van Jezus Christus plaatsvond en dat er in de tussentijd niet zoveel is gebeurd. In de evangeliën en in Handelingen worden er immers ‘maar’ enkele verzen aan